Project-MER voor opwaardering kanaal goedgekeurd

Het milieueffectenrapport dat de impact op mens en milieu onderzoekt van de verbreding en verdieping van het kanaal naar Charleroi, werd op 6 december 2016 definitief goedgekeurd.

Het goedkeuringsverslag en het goedgekeurde MER-rapport kan op deze website geraadpleegd worden onder het nummer PR2194.