Aanleg van een jachthaven in Lot

W&Z wenst het recreatieve karakter van het Kanaal naar Charleroi verder uit te bouwen.  Wat ooit begonnen is als een project voor de aanleg van een opstapplaats voor kano's is mettertijd gegroeid tot een project voor de aanleg van een volwaardige jachthaven. 

 

Samen met de gemeente Beersel werd een geschikte locatie voor de aanleg van een kleine jachthaven gezocht.  De keuze viel op de spie tussen de Frans Walravensstraat en de Jan-Baptist Rampelbergstraat.

Wat houdt dit project concreet in?

  • de aanleg van een jachthavendok met slipway en steigers voor het aanmeren van een tiental plezierbootjes
  • de omlegging van het jaagpad rondom het dok
  • het gedeeltelijk afgraven van de voormalige helling naar de oude brug over het kanaal
  • de toegang van en naar de jachthaven zal via de Rampelbergstraat gebeuren

De plannen van deze jachthaven zijn opgemaakt.  De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van de aannemer voor deze werken is afgerond.

Op 9 februari 2017 werd de aanvraag ingediend voor de stedenbouwkundige vergunning. Het openbaar onderzoek over deze vergunningsaanvraag liep van 13 maart tot 11 april 2017. Het vergunningsdossier en de plannen konden in die periode ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Beersel.  De procedure loopt nu verder.

W&Z wacht de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning af (procedure is lopende) om de werken te kunnen aanvangen op het terrein.