De bestaande oevermuren nabij de spoorwegbruggen over het kanaal, werden net na de Eerste Wereldoorlog aangelegd.  Deze oevermuren hebben in de loop der tijden al heel wat meegemaakt.  Zo werden, tijdens de Tweede Wereldoorlog, de spoorwegbruggen opgeblazen waarbij de oevermuren ook beschadigd werden.  Na de oorlog werden de spoorbruggen evenwel herbouwd en de muren hersteld.

    

                                       

                

In het kader van de aanleg van de HSL-lijn werden in 1993 de spoorbruggen vervangen door de kenmerkende witte stalen boogbruggen.  De oevermuren zelf werden toen echter niet vervangen.  Hoog tijd dus om deze onder handen te nemen.

 

Rechteroever ter hoogte van de spoorwegbruggen

De bestaande oeverconstructie nabij de spoorwegbruggen over het kanaal in Halle is niet bestand tegen de geplande verdieping van het kanaal.  Bovendien vormen de insprongen van deze oevermuren in het kanaal, een versmalling die de doortocht van schepen bemoeilijken.  In februari 2016 zijn daarom werken opgestart om het tracé van het kanaal plaatselijk recht te trekken en de oever volledig te vernieuwen. Daarbij zal ook een nieuw jaagpad aangelegd worden.

                            

Op dit ogenblik zijn de werken voor de heraanleg van het jaagpad in uitvoering. Om deze werkzaamheden vlot en veilig te kunnen uitvoeren is het jaagpad op de rechteroever tussen de Bospoortbrug en de Kanaalstraat volledig afgesloten voor voetgangers en fietsers.

De werkzaamheden zijn volop in uitvoering.  Het nieuwe jaagpad wordt in het voorjaar 2018 aangelegd.  Het einde van de werken en het opnieuw openstellen van het jaagpad zijn gepland voor 31 maart 2018.