Heel lang geleden bestond er een voetgangersverbinding over het kanaal tussen de Dijkstraat en het station, de ‘Waggelbrug' of 'Pont Branlant’.

              

De ‘Waggelbrug’ werd in de jaren 1930 afgebroken tijdens de toenmalige verbredingswerken van het kanaal.  In de plaats kwam de ‘Passerelle du Parc’. 

              

Deze 'Passerelle du Parc' werd echter tijdens WO II opgeblazen en na de oorlog niet meer heraangelegd.  Hiermee verdween een belangrijke voetgangersverbinding tussen het oude stadscentrum en de Sint-Rochuswijk.  In de loop der jaren is de woonwijk Sint-Rochus verder uitgedeind en zijn de scholen, aan de Leide en in de Sint-Annastraat, aanzienlijk uitgebreid.  Een nieuwe, snelle en veilige wandelverbinding tussen beide stadsdelen ter hoogte van het station is dus zeker geen overbodige luxe.

 

Aanleg van de Sint-Annabrug

De Sint-Annabrug wordt iets noordelijker van de Dijkstraat aangelegd, nl. ter hoogte van de bestaande voetgangersbrug over de sporen aan de Sint-Annastraat.  De nood aan een verlengstuk over het kanaal van de voetgangersbrug over de sporen is hoog.  Met dit ‘verlengstuk’ wordt de langverwachte verbinding tussen het stadscentrum, de vele scholen in de buurt van de Leide, het KTA en de woonwijk Sint-Rochus een feit.

Op de rechteroever zal de Sint-Annabrug aansluiten op de bestaande voetgangersbrug over de sporen.  Daarbij worden de bestaande trap en toegangshelling op de Graankaai behouden.  Op de linkeroever zal de brug landen op de Willamekaai met een trap en toegangshelling.

Specifieke kenmerken van de Sint-Annabrug:

  • de brug heeft een eigen architecturaal karakter en integreert mooi in de omgeving;
  • net zoals de Zuidbrug, de Bospoortbrug en de Nederhembrug wordt staal het basismateriaal voor de Sint-Annabrug waardoor de brug een slanke uitvoering krijgt;
  • de brug wordt loodrecht op de Willamekaai ingepland waardoor de wandelafstand tot de Dijkstraat tot een minimum herleid wordt;
  • de brug heeft een minimale nuttige breedte van 4m;
  • de staalplaat van het brugdek wordt omgeplooid tot een leuning die voorzien wordt van esthetische openingen;
  • onder de leuning wordt een sfeerverlichting met leds aangebracht.

Het ontwerp van de Sint-Annabrug laat bovendien toe om op termijn de brug eventueel nog te verlengen over de Zenne. De stad Halle heeft geopteerd om de brug nog niet te verlengen tot over de Zenne.

Grondplan van de Sint-Annabrug

Aanzicht op de brug richting Charleroi

De stedenbouwkundige vergunning werd op 13 december 2016 afgeleverd door Ruimte Vlaanderen. De aannemers die zullen instaan voor respectievelijk de bouw van de stalen brug en de voorafgaandelijke bouw van de nieuwe oevers ter hoogte van de Sint-Annabrug, werden aangewezen.

 

Volgens de huidige planning zullen de oeverwerken starten eind augustus 2018. Van zodra de noodzakelijke oeverwerken afgerond zijn, kan de stalen brug gepositioneerd worden. Streefdatum voor de openstelling van de brug is najaar 2019.