Aanleg van de Zuidbrug

De Zuidbrug wordt de nieuwe autoverbinding tussen de René Deboecklaan, de Suikerkaai enerzijds en de Vogelpers, de Sint-Rochusstraat anderzijds.  Op termijn wordt immers de Bospoortbrug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

De aanleg van de Zuidbrug boven de zwaaikom is geen sinecure.  Er moet namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar eveneens de spoorlijnen L94 en L96.

Wat houdt deze Zuidbrug-verbinding dus nu precies in?

  • de aanpassing van de oevers en de jaagpaden nabij de zwaaikom
  • de aanpassing aan de wegenis van de Vogelpers
  • de aanleg van de overbrugging van de spoorlijnen L94 en L96
  • de aanleg van nieuwe wegenis op de rechteroever van het kanaal
  • de aanleg van de boogbrug over het kanaal
  • de aanpassingen aan de wegenis en aansluiting met de René Deboecklaan en de Suikerkaai
  • daarnaast voorziet de stad Halle om de Zennebrug in de René Deboecklaan te vervangen door een nieuwe bredere brug

De voetgangers en fietsers krijgen op dit Zuidbrug-tracé heel wat ruimte.  Zo wordt aan beide kanten van de rijweg, afgescheiden door een haag, een gemengd voet- en fietspad van 2m30 aangelegd en worden aan beide oevers aansluitingspunten voorzien naar de jaagpaden.

De ontsluiting van de KMO-zone Denayer-Auvicom-Van Marcke wordt aangepast door de aanleg van een nieuwe zachte bocht naar de Suikerkaai.  Om dit mogelijk te maken is een gedeeltelijke afbraak van het stadsmagazijn nodig.

Simulatiebeeld met zicht op de Vogelpers en de KMO-zone

 

Simulatiebeeld met zicht vanop de Suikerkaai

 

Simulatiebeeld met zicht vanuit de René Deboecklaan

De aanbestedingsprocedures voor de aanstelling van de aannemers voor deze werken zijn afgerond.  De stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd.  De start van de werken is in voorbereiding.

De huidige planning voorziet om in het voorjaar 2018 te starten met de bouw van de nieuwe oevermuren op de linkeroever (kant Suikerkaai).  Daarna zal de rechteroevermuur aangelegd worden waarna de bouw van de overbrugging van de sporen, de bouw van de boogbrug over kanaal en de wegeniswerken zullen volgen.