Driefonteinenbrug

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het kanaal, tussen de Bergensesteenweg (N6) en het kanaal, is niet optimaal.  Vrachtwagens die van en naar deze site rijden kunnen dit voorlopig enkel maar via de N6 en doorheen een aantal woonwijken.

Om het verkeer op de Bergensesteenweg (N6) en in deze woonwijken in te ontlasten, onderzoekt De Vlaamse Waterweg nv de mogelijkheden voor de aanleg van een brug over het kanaal in het verlengde van de Drie Fonteinenstraat.  Deze nieuwe Drie Fonteinenbrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en wegleiden via de Humaniteitslaan.  De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven, die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting.  En tegelijkertijd zal hiermee het lokale verkeer op de linkeroever vlotter en veiliger worden.

De bestaande toestand (juridische toestand, eigendomssituatie, de aanwezigheid van nutsleidingen, ...) van de projectzone werd in kaart gebracht  en een studieopdracht voor de brug werd in 2017 opgestart.  De eerste werkzaamheden voor de realisatie van de brug - de aansluitende wegenis op de linkeroever van het kanaal - zullen starten in augustus 2018.

2017 -  studie van de brug

2018 -  start aanleg wegenis op de linkeroever van het kanaal