Drie Fonteinenbrug: ingehuldigd en opengesteld

09/07/2022 - Vrijdag 8 juli 2022 werd de Drie Fonteinenbrug ingehuldigd en ingefietst door Minister Lydia Peeters, gemeente Drogenbos en gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Zaterdag 9 juli om 11.30u werd de brug opengesteld voor alle verkeer.

Vrijdag 8 juli 2022 is de nieuwe Drie Fonteinenbrug op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw officieel ingehuldigd. Zaterdag 9 juli kan je vanaf 12 uur het eerste verkeer over de brug zien rijden. “De nieuwe Drie Fonteinenbrug moet de ontsluiting en de verkeersveiligheid in en rond de bedrijvenzone langs het Kanaal verbeteren en tegelijk het watergebonden transport stimuleren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Vlaanderen investeerde 15,8 miljoen euro in deze nieuwe brug. De bouw van deze brug kadert in de verdere uitbouw van het Kanaal naar Charleroi als belangrijke transportader.”

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi was niet optimaal. Vrachtwagens konden de site enkel bereiken via de N6 en door een aantal woonwijken. Vanaf zaterdag 9 juli 12 uur wordt de nieuwe Drie Fonteinenbrug opengesteld voor het verkeer. Hierdoor is het mogelijk om dit vrachtverkeer af te leiden via de Ring R0 en via de rechteroever van het kanaal. De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting.

“De nieuwe Drie Fonteinenbrug komt niet alleen de lokale veiligheid en de leefbaarheid ten goede. Deze brug zal het watergebonden transport stimuleren en de omliggende woonwijken ontlasten van zwaar verkeer”, benadrukt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Samen met de aanleg van een regionaal overslagcentrum en enkele nieuwe kades maakt deze brug de bedrijvenzone rond het Kanaal naar Charleroi bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven. Ze zal ontegensprekelijk een belangrijke stimulans betekenen voor nieuwe watergebonden bedrijvigheid in de regio. En dat kan ik, gezien de huidig mobiliteitscontext, alleen maar toejuichen.”

“De nieuwe Drie Fonteinenbrug voldoet aan alle noden van deze tijd, zorgt voor een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling en met een hogere doorvaarthoogte garandeert ze bovendien vlot scheepvaartverkeer. Samen met de andere investeringen wordt het Kanaal naar Charleroi zo gaandeweg toegankelijk gemaakt voor moderne schepen met drie containerlagen. Deze extra troeven maken voor bedrijven de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief voor het transport over de weg”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De nieuwe brug in cijfers

Totale kostprijs van de nieuwe infrastructuur: 15,8 miljoen euro
Met de steun van de provincie Vlaams Brabant en het Vlaams Gewest: 2.066.391,13 euro (40% provincie / 50% Vlaanderen)
Vrije overspanning over het kanaal: 74 meter
Breedte brugdek: 17,65 meter
Breedte uitkraging fiets- en voetgangersdeel: 4,5 meter
Hoogte van de brug van onderzijde dwarsbalk tot top boog: 14,4 meter
Vrije doorvaarthoogte: 7,2 meter
Drie aanbruggen, totale lengte overspanning: 89 meter
verspanning tussen V-vormige pijlers: 3x23 meter

ROC en nieuwe fietsroute op BFF-netwerk

Met de realisatie van de Drie Fonteinenbrug wordt op de linkeroever van het kanaal ook de uitbouw mogelijk van een regionaal overslagcentrum (ROC) en de aanleg van nieuwe kades. “Die nieuwe infrastructuur zal het transport via het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun logistieke keten willen integreren als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg faciliteren”, benadrukt minister Lydia Peeters. “Om de ontsluiting van het toekomstige ROC en de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een vaste brug gebouwd die niet moet worden geopend voor de scheepvaart.”

“In mei 2016 werd het startschot gegeven voor het realiseren van de driefonteinenbrug. 20 jaar eerder stond ze voor de eerste keer als een klein streepje ingetekend in toekomstplannen van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Vandaag mogen we dit knappe bouwwerk inhuldigen en dat is zeer goed nieuws, zowel voor de bedrijven, de inwoners uit de regio en de toekomst van de waterweg. We danken dan ook van harte Minister Lydia Peeters voor de realisatie en haar komst om de brug een eerste maal in te rijden. Door deze brug symbolisch in te fietsen, willen we aangeven dat er nu een goede fietsverbinding is om vanuit de wijken Negenmanneke en Zuun de fietssnelweg aan de kant van Drogenbos te bereiken, en omgekeerd”, benadrukken Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw en Alexis Calmeyn, burgemeester van Drogenbos.

Bij de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug is ook een goede functionele aansluiting op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid voorzien. Er werd gekozen om vanuit de E. Ghijsstraat een rechtstreekse aantakking met de fietssnelweg te voorzien via de nieuwe brug en een fietshelling op rechteroever. De Oudstrijdersstraat was tot voor de opening van de nieuwe brug een doodlopende straat. Met de ontsluitingsweg naar de brug wordt er vanaf dinsdag 12 juli een knip in de Oudstrijdersstraat gerealiseerd tussen de P. Walkiersstraat en de Zuunstraat.

Verder zal vanuit de Humaniteitslaan in Drogenbos een aantakking worden gemaakt op deze fietssnelweg en fietsbrug. Er wordt daarbij telkens een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien van 4 meter breed. Zo ontstaat een comfortabel en veilig fietstraject. De nieuwe fietsverbindingen worden opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en zullen beide oevers met elkaar verbinden.

Werken kaderen in opwaardering Kanaal naar Charleroi

De bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen.

https://www.kanaalnaarcharleroi.be/sint-pieters-leeuw/drie-fonteinenbrug...
https://www.youtube.com/watch?v=bAe3ujt3BOU