Drie Fonteinenbrug

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het kanaal, tussen de Bergensesteenweg (N6) en het kanaal, is niet optimaal.  Vrachtwagens die van en naar deze site rijden kunnen dit voorlopig enkel maar via de N6 en doorheen een aantal woonwijken.

Om het verkeer op de Bergensesteenweg (N6) en in deze woonwijken in te ontlasten, onderzoekt De Vlaamse Waterweg nv de mogelijkheden voor de aanleg van een brug over het kanaal in het verlengde van de Drie Fonteinenstraat.  Deze nieuwe Drie Fonteinenbrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en wegleiden via de Humaniteitslaan.  De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven, die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting.  En tegelijkertijd zal hiermee het lokale verkeer op de linkeroever vlotter en veiliger worden.

• Fase 1 - de ophogingen, buffergrachten, fiets- en wegenisaanleg op de linkeroever van het kanaal (grondgebied Sint-Pieters-Leeuw). Voorlopig opgeleverd. Het openstellen van de wegenis valt samen met Fase 2 (08/07/2022, zie verder).
• Fase 2 - bouw van de landhoofden op beide oevers, van de brug over het kanaal, van de ontsluitingswegen rechteroever (aanbruggen) en de fietshelling op de rechteroever (grondgebied Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos). 
Juli 2022: De werken van Fase 1 en Fase 2 werden vrijdag 8 juli 2022 ingehuldigd en ingefietst door Minister Lydia Peeters, gemeente Drogenbos en gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Zaterdag 9 juli om 11.30u werd de brug opengesteld voor alle verkeer.

• De stand van de werken kan bekeken worden op volgende filmpjes:
April 2022: De stalen fietshelling rechteroever wordt geplaatst: https://youtu.be/POyMpY2PnW4
Juni 2021: Het invaren van de boogbrug: https://www.youtube.com/watch?v=yRp1p3Fv5do
Mei 2021 met focus op de opbouw van de stalen boogbrug en het plaatsen van de betonnen liggers van de aanbruggen: https://www.youtube.com/watch?v=ydainY69q4s
Mei 2021 een overzichtsbeeld van de werken aan de Drie Fonteinenbrug (wegenis Fase 1 en uitvoering Fase 2). Ook de aanpalende werken: de aanleg van de fietssnelweg en de vervanging van de (rechter)oever zijn zichtbaar: https://www.youtube.com/watch?v=p5FyJEh32j4
8 juli 2022: inhuldiging door Minister Lydia Peeters, gemeente Drogenbos en gemeente Sint-Pieters-Leeuw: https://www.youtube.com/watch?v=bAe3ujt3BOU

• Fase 1 - de ophogingen, buffergrachten, fiets- en wegenisaanleg op de linkeroever van het kanaal (grondgebied Sint-Pieters-Leeuw).
• Fase 2 - bouw van de landhoofden op beide oevers, van de brug over het kanaal, van de ontsluitingswegen rechteroever (aanbruggen) en de fietshelling op de rechteroever (grondgebied Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos).

• Fase 1 en 2 werden ingehuldigd en zijn opengesteld voor het verkeer.