Wat?

Een metamorfose voor het kanaal naar Charleroi!  We spreken er al vele jaren over, maar nu krijgen de plannen écht vorm. Het kanaal naar Charleroi ondergaat binnen afzienbare tijd een grondige facelift. Zo zullen schepen tot 1.350 ton en drie containerlagen hoog, het kanaal kunnen opvaren.  Op deze manier wordt het transport van goederen over het water extra aantrekkelijk.  We starten de werken in het centrum van Halle maar ook in de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos staan er projecten op til.

De ambities van De Vlaamse Waterweg nv

  • Het vlotter maken van het scheepvaartverkeer en het verbeteren van de doorvoercapaciteit.

  • Reconversie van verlaten industrieterreinen en het stimuleren van watergebonden bedrijfsactiviteiten.

  • Een betere afwikkeling van het verkeer rond het kanaal en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers langs en over het kanaal.

  • Wonen langs het kanaal is een troef. De kades in de verschillende woonkernen worden echte ontmoetingsruimtes waarbij het zicht op en de beleving van het water centraal staat. Hierbij hoort ook een voldoende hoog waterpeil.

  • Hedendaagse, natuurlijke inrichting van de kades en oevers moet zorgen voor een versterking van de waterbeleving, een toeristische en recreatieve meerwaarde, meer biodiversiteit en een aangenamere woonomgeving.