Beersel

                              

Oude sluis van Lot aan de Stationstraat

Net zoals de doortocht van Halle, moet ook het kanaal op het grondgebied van Beersel gemoderniseerd worden.  Op dit ogenblik wordt hiervoor een streefbeeldstudie uitgevoerd.  Het doel van deze studie is om het toekomstbeeld van het kanaal te bepalen en een globale visie hierover uit te werken. 

De modernisering van het kanaal naar Charleroi is de uitgelezen kans om Lot (deelgemeente van Beersel) te positioneren als dé groene hotspot langs het kanaal. De groene accenten die we nu al zien langs het kanaal zullen daarbij doorgetrokken tot in de woonkernen van Lot.