Heel lang geleden bestond er een voetgangersverbinding over het kanaal tussen de Dijkstraat en het station, de ‘Waggelbrug' of 'Pont Branlant’.

              

De ‘Waggelbrug’ werd in de jaren 1930 afgebroken tijdens de toenmalige verbredingswerken van het kanaal.  In de plaats kwam de ‘Passerelle du Parc’. 

              

Deze 'Passerelle du Parc' werd echter tijdens WO II opgeblazen en na de oorlog niet meer heraangelegd.  Hiermee verdween een belangrijke voetgangersverbinding tussen het oude stadscentrum en de Sint-Rochuswijk.  In de loop der jaren is de woonwijk Sint-Rochus verder uitgedeind en zijn de scholen, aan de Leide en in de Sint-Annastraat, aanzienlijk uitgebreid.  Een nieuwe, snelle en veilige wandelverbinding tussen beide stadsdelen ter hoogte van het station is dus zeker geen overbodige luxe.

 

Aanleg van de Klarabrug

De Klarabrug werd iets noordelijker van de Dijkstraat aangelegd, namelijk ter hoogte van de bestaande voetgangersbrug over de sporen aan de Sint-Annastraat.  De nood aan een verlengstuk over het kanaal van de voetgangersbrug over de sporen was hoog.  Met dit ‘verlengstuk’ is de langverwachte verbinding tussen het stadscentrum, de vele scholen in de buurt van de Leide, het KTA en de woonwijk Sint-Rochus een feit.

Op de rechteroever sluit de Klarabrug aan op de bestaande voetgangersbrug over de sporen.  Daarbij werden de bestaande trap en toegangshelling op de Graankaai behouden.  Op de linkeroever landt de brug op de Willamekaai met een trap en toegangshelling.

Specifieke kenmerken van de Klarabrug:

  • de brug heeft een eigen architecturaal karakter en integreert mooi in de omgeving;
  • net zoals de Zuidbrug, de Bospoortbrug en de Nederhembrug is staal het basismateriaal voor de Klarabrug waardoor de brug een slanke uitvoering heeft;
  • de brug is loodrecht op de Willamekaai ingepland waardoor de wandelafstand tot de Dijkstraat tot een minimum herleid wordt;
  • de brug heeft een minimale nuttige breedte van 4m;
  • de staalplaat van het brugdek is omgeplooid tot een leuning die voorzien is van esthetische openingen;
  • onder de leuning is een sfeerverlichting met leds aangebracht.

Het ontwerp van de Klarabrug laat bovendien toe om op termijn de brug eventueel nog te verlengen over de Zenne. De stad Halle heeft geopteerd om de brug nog niet te verlengen tot over de Zenne.

Grondplan van de Klarabrug

Aanzicht op de brug richting Charleroi

De brug werd met succes ingevaren op 23/08/2020

 

De brug werd met succes ingevaren op 23/08/2020

De brug werd met succes ingevaren op 23/08/2020

De brug werd op 06/04/2021 opengesteld voor het publiek

De brug werd op 06/04/2021 opengesteld voor het publiek

Zicht op de toegangshelling aan de Willamekaai

De afgelopen maanden werd heel wat werken verricht om de bouw van de Klarabrug mogelijk te maken en op het terrein op haar plaats te zetten. Zo werden eerst nieuwe oevermuren en funderingen gebouwd waarop de Klarabrug geplaatst moest worden. Ondertussen werd de brug in een atelier klaargemaakt. In juni 2020 werden de drie grote delen van het brugdek naar de Graankaai gebracht waar ze aan elkaar werden gelast. Op 23 augustus 2020 werd de brug met succes over het kanaal op haar plaats gezet. Bekijk hier het filmpje van de invaaroperatie:  https://youtu.be/9omghfnzPrk

Daarna werden de brug en de toegangshelling verder afgewerkt.

De brug werd uiteindelijk op 06/04/2021 opengesteld voor het publiek.

De brug is helemaal klaar en sinds 06/04/2021 opengesteld voor het publiek.