Heel lang geleden bestond er een voetgangersverbinding over het kanaal tussen de Dijkstraat en het station, de ‘Waggelbrug' of 'Pont Branlant’.

              

De ‘Waggelbrug’ werd in de jaren 1930 afgebroken tijdens de toenmalige verbredingswerken van het kanaal.  In de plaats kwam de ‘Passerelle du Parc’. 

              

Deze 'Passerelle du Parc' werd echter tijdens WO II opgeblazen en na de oorlog niet meer heraangelegd.  Hiermee verdween een belangrijke voetgangersverbinding tussen het oude stadscentrum en de Sint-Rochuswijk.  In de loop der jaren is de woonwijk Sint-Rochus verder uitgedeind en zijn de scholen, aan de Leide en in de Sint-Annastraat, aanzienlijk uitgebreid.  Een nieuwe, snelle en veilige wandelverbinding tussen beide stadsdelen ter hoogte van het station is dus zeker geen overbodige luxe.

 

Aanleg van de Klarabrug

De Klarabrug wordt iets noordelijker van de Dijkstraat aangelegd, namelijk ter hoogte van de bestaande voetgangersbrug over de sporen aan de Sint-Annastraat.  De nood aan een verlengstuk over het kanaal van de voetgangersbrug over de sporen is hoog.  Met dit ‘verlengstuk’ wordt de langverwachte verbinding tussen het stadscentrum, de vele scholen in de buurt van de Leide, het KTA en de woonwijk Sint-Rochus een feit.

Op de rechteroever zal de Klarabrug aansluiten op de bestaande voetgangersbrug over de sporen.  Daarbij worden de bestaande trap en toegangshelling op de Graankaai behouden.  Op de linkeroever zal de brug landen op de Willamekaai met een trap en toegangshelling.

Specifieke kenmerken van de Klarabrug:

  • de brug heeft een eigen architecturaal karakter en integreert mooi in de omgeving;
  • net zoals de Zuidbrug, de Bospoortbrug en de Nederhembrug wordt staal het basismateriaal voor de Klarabrug waardoor de brug een slanke uitvoering krijgt;
  • de brug wordt loodrecht op de Willamekaai ingepland waardoor de wandelafstand tot de Dijkstraat tot een minimum herleid wordt;
  • de brug heeft een minimale nuttige breedte van 4m;
  • de staalplaat van het brugdek wordt omgeplooid tot een leuning die voorzien wordt van esthetische openingen;
  • onder de leuning wordt een sfeerverlichting met leds aangebracht.

Het ontwerp van de Klarabrug laat bovendien toe om op termijn de brug eventueel nog te verlengen over de Zenne. De stad Halle heeft geopteerd om de brug nog niet te verlengen tot over de Zenne.

Grondplan van de Klarabrug

Aanzicht op de brug richting Charleroi

De brug werd met succes ingevaren op 23/08/2020

 

De brug werd met succes ingevaren op 23/08/2020

De brug werd met succes ingevaren op 23/08/2020

 

Zicht op de brug richting Brussel

De afgelopen maanden werden al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de Klarabrug mogelijk te maken. Zo werden eerst nieuwe oevermuren en funderingen gebouwd waarop de Klarabrug geplaatst moest worden.

De brug werd met succes op 23 augustus 2020 op haar plaats gezet. Bekijk hier het filmpje van de invaaroperatie:  https://youtu.be/9omghfnzPrk

De volgende afwerkingswerken staan nog op de planning:

  • september 2020: afwerken van de brug en de brugdekvoegen;
  • najaar 2020: plaatsen van leuningen op de oevermuren, afwerken van het plein onder de toegangshelling op de Willamekaai;
  • eind 2020: testen en openstellen van de brug.

Streefdatum voor de openstelling van de brug is najaar 2020.