De kruising van de Zenne met het kanaal

Aanvankelijk werd er niet gesproken over de aanleg van een kanaal tussen Halle en Brussel, maar over het uitdiepen van de Zenne tussen beide steden.  Ook vanuit Henegouwen was er een grote vraag tot het uitdiepen van de Zenne om meer goederen tot in Brussel te kunnen vervoeren.  Het vervoer van steenkool uit het zuiden gebeurde nl. nog steeds via de weg, wat in de jaren 1700 niet alleen tijdrovend was, maar ook duur omwille van vele tolrechten.  Vele jaren gingen voorbij zonder oplossing.  Uiteindelijk werd in 1823 beslist om de Zenne niet uit te diepen maar om een kanaal aan te leggen.

Dit kanaal moest in Halle wel de Zenne kruisen ter hoogte van de historische kasteelhoeve Nederhem.  Gedurende een halve eeuw vaarden de schepen over de Zenne in een monumentaal aquaduct, de 'Pont Canal' van Halle.  Eigenlijk was dit dus een brug met water waardoor de schepen met paarden doorgetrokken werden.

     

                        

Doorvaart van een schip in 1909 langs de Pont Canal, boven de Zenne

In de jaren 1930 van vorige eeuw werd het kanaal grondig aangepast.  Tijdens deze moderniseringswerken werd de 'Pont Canal' vervangen door een 500 meter lange duiker waarin de Zenne onder het kanaal werd geleid (zie rechts op de onderstaande foto).

             

 

                        

De inlaat van de huidige Zenneduiker aan de Willamekaai.

 

Vervanging van de Zenneduiker

Om de geplande verdieping van het kanaal mogelijk te maken, moet de bestaande duiker onder het kanaal vervangen worden door een dieper gelegen nieuwe duiker.

Aangezien de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de Zenne in Halle beheert, moeten de plannen van W&Z voor de vervanging van de duiker afgestemd worden met de plannen en de visie van de VMM.  De VMM denkt daarbij aan het maximaal openleggen van de bedding van Zenne waardoor de rivier opnieuw in haar natuurlijke toestand hersteld wordt.

Het ontwerp van de nieuwe Zenneduiker is in opmaak.

De timing van de bouw van de nieuwe Zenneduiker wordt afgestemd met het verleggen van de nutsleidingen, de bouw van de Nederhembrug en met de projecten van de VMM en de stad Halle in de omgeving. Verwacht wordt dat de spade niet voor 2023 in de grond zal gestoken worden.