Vernieuwing van de oever aan de Molens van Ruisbroek

                            

Zoals links op de foto hierboven te zien is, lag de oeverkruin ter hoogte van de Molens van Ruisbroek plaatselijk lager dan verderop langs het kanaal.  Deze verlaging van de oever was een historische situatie te wijten aan het feit dat dit de overslag van goederen uit lage schepen voor de Molens van Ruisbroek vergemakkelijkte.  Het voormalige fabrieksgebouw van de Molens van Ruisbroek werd een aantal jaren geleden volledig gerenoveerd en ingericht als appartementsgebouw, waardoor meteen ook het nut van de verlaagde oever verdwenen is.

Tijdens de wateroverlast van 14 november 2010 overstroomde het kanaal naar Charleroi in het pand Ruisbroek-Lot ter hoogte van deze locatie.  Om zulke overstroming in de toekomst te vermijden en de veiligheid van de buurtbewoners te garanderen, werd in 2012 de oever grondig onder handen genomen.  Daarbij werd niet alleen de oever met 80 cm verhoogd maar werd deze ook wat meer landinwaarts ingepland op het toekomstige gabarit van het kanaal.  Twee vliegen in één klap dus!

De uitbraak van het oude jaagpad zorgde ook nog voor enige verrassing.  Zo werden onder het asfalt van het jaagpad kasseien ontdekt.  Deze kasseien werden opnieuw gebruikt bij de aanleg van het nieuwe jaagpad zodat het historische karakter van de omgeving opnieuw in al haar glorie hersteld is.

              

                         

De nieuwe kade is dan weer een ideale rustplek voor de schippers.