Waarom?

De aanleiding voor de werken op en rond het kanaal naar Charleroi in Vlaanderen is het verbeteren van de toegankelijkheid van de waterweg voor binnenschepen en het intensiveren van de containervaart over water.  Maar voor De Vlaamse Waterweg nv is dit niet de enige ambitie.  Samen met het stads- en gemeentebesturen willen we deze werken aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren, met onder meer nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurvriendelijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant …  Er ligt dus veel moois in het verschiet!

Waarom moderniseren?

Onderdeel van het Europees transportnetwerk

Op Europees niveau is het kanaal naar Charleroi opgenomen in het Europees transportnetwerk (TEN-T) en werd het kanaal gecatalogeerd onder klasse IV.  Dit betekent dat op het kanaal schepen tot 1.350 ton moeten kunnen varen.  Deze aanbeveling werd opgenomen in het Infrastructuurmasterplan Vlaamse Waterwegen, dat de ambitie van de Vlaamse regering moet waarmaken om zich binnen Europa te kunnen onderscheiden op het vlak van slimme en duurzame logistiek en dit onder meer door een bevordering van de binnenvaart.

Aanpassen van de infrastructuur naar hedendaagse noden

Op het 14 km lange traject van het kanaal op Vlaams grondgebied werden door de jaren heen aanpassingswerken doorgevoerd.  Toch voldoet het kanaal niet meer aan de hedendaagse noden.  Moderne schepen van 1.350 ton kunnen er wel varen, maar de beperkte afmetingen en de diepte van de vaargeul zijn een voortdurende belemmering.

De sluizen van Ruisbroek, Lot, Halle en Lembeek zijn al 85 jaar oud.  Met hun lengte van 81,60 meter schieten ze enkele meters tekort om de grootste klasse IV-schepen van 85 meter te verwerken.  De bruggen over het kanaal hebben een beperkte doorvaarhoogte en zijn te laag voor schepen met drie containerlagen.  Het kanaal kan zijn rol als belangrijke as op het Europese waterwegennet dus onvoldoende vervullen, terwijl de kosten voor het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen hoog oplopen.

Meer goederentransport over het water en minder over de weg

Het transport van goederen over de weg zit op zijn saturatiepunt.  Transport over water is hét alternatief.  Een schip van 1.350 ton op het kanaal betekent 60 vrachtwagens minder op de weg.  Daarbovenop komt er ook heel wat minder fijn stof en CO2 in het milieu terecht en is scheepvaart geluidsarmer dan vervoer over de weg.

 

(Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen)

 

Mooiere kanaalomgeving

Een kanaal is meer dan alleen maar scheepvaart.  Er wonen mensen in de buurt, er zijn bedrijven naast gevestigd, er rijden auto’s en vrachtwagens over het kanaal en ook fietsers en voetgangers moeten langs of over het water hun plaats vinden.

De modernisering van het kanaal is dé uitgelezen kans om het kanaal beter in te passen in het landschap en stads- en dorpsdelen aan beide zijden van het water beter met elkaar te verbinden.  Het louter aanpassen van het kanaal voor de scheepvaart is niet voldoende.  De opwaardering van het kanaal moet ook een echte meerwaarde bieden voor de bewoners, bedrijven en recreanten.