Streefbeeldstudie

Waterwegen en Zeekanaal NV voorziet een grondige facelift van het Kanaal naar Charleroi.  Deze modernisering en opwaardering moet uiteraard de scheepvaart ten goede komen.  Maar er is meer.  W&Z is ervan overtuigd dat een ‘nieuw’ kanaal ook voor de omwonenden, de bedrijven langs het kanaal, de recreanten, … een substantiële meerwaarde moet betekenen.

Hoe optimaliseren we de relatie tussen de bedrijventerreinen en het kanaal?  Hoe kunnen we het kanaal beter ontsluiten voor het verkeer?  Hoe bouwen we het recreatief potentieel van het kanaal verder uit?  En natuurvriendelijke oevers?  Zeker!  Maar hoe doen we dat het best?

Om hierop antwoorden te vinden is de opmaak van een streefbeeldstudie een ideaal werkinstrument.  Bij de opmaak van een streefbeeld werkt de 'bouwheer' nl. niet op zijn eentje maar gaat hij aan tafel zitten met alle mogelijke betrokken actoren.  Samen met deze actoren wordt nagegaan welke de noden en kansen zijn voor de opwaardering van een infrastructuur, in dit geval het kanaal en haar omgeving.  Tussen 2009 en 2013 werd het streefbeeld op het grondgebied van Halle opgesteld.  In 2015 werd gestart met de opmaak van het streefbeeld op de grondgebieden van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos.

De afgelopen maanden heeft W&Z dan ook heel wat gezamenlijke workshops en overlegmomenten gehouden met de drie gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, en andere besturen.  Bij dit studiewerk zijn vele verschillende opties tegenover elkaar afgewogen en besproken.

            

Na al dit studiewerk krijgt de globale visie voor het streefbeeld stilaan vorm.  Hoog tijd dus om deze visie en voorstellen voor de opwaardering van het kanaal voor te stellen aan bewoners en bedrijven.

Bekijk hier de presentatie van de streefbeeldstudie.

We horen graag jullie mening over deze vooropgestelde aanpassingen aan het kanaal.  Kom dan ook zeker eens langs op één van de infomarkten.  Meer info en de data over deze infomarkten vind je hier.

Wat gebeurt er na de infomarkten?  In het najaar 2016 worden de opmerkingen en suggesties overlopen en besproken met de gemeentebesturen.  Waar nodig zal het streefbeeld bijgestuurd worden.  In het voorjaar 2017 hoopt W&Z een samenwerkingsprotocol te kunnen ondertekenen met de betrokken gemeentebesturen.  Als W&Z het akkoord krijgt van alle betrokken partijen, gaan ingenieurs en ontwerpers aan de slag om concrete plannen uit tekenen.  Hou dus zeker deze site regelmatig in het oog.