Sint-Pieters-Leeuw

De oude sluis van Ruisbroek in 1907

Het kanaal naar Charleroi doorkruist tweemaal het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. In het zuiden ter hoogte van de site Zenneveld nabij de Alsembergsesteenweg. In het noorden ter hoogte van de sluis van Ruisbroek. Net zoals de doortocht van Halle, moet ook het kanaal op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw gemoderniseerd worden.  Op dit ogenblik wordt hiervoor een streefbeeldstudie uitgevoerd.  Het doel van deze studie is om het toekomstbeeld van het kanaal te bepalen en een globale visie hierover uit te werken.  Ter hoogte van de Molens van Ruisbroek werd al een nieuwe oever aangelegd.