Sint-Pieters-Leeuw

De oude sluis van Ruisbroek in 1907

Het kanaal naar Charleroi doorkruist tweemaal het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. In het zuiden ter hoogte van de site Zenneveld nabij de Alsembergsesteenweg. In het noorden ter hoogte van de sluis van Ruisbroek. Net zoals de doortocht van Halle, moet ook het kanaal op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw gemoderniseerd worden.  Op dit ogenblik wordt hiervoor een streefbeeldstudie uitgevoerd.  Het doel van deze studie is om het toekomstbeeld van het kanaal te bepalen en een globale visie hierover uit te werken.  Ter hoogte van de Molens van Ruisbroek werd al een nieuwe oever aangelegd.

De Vlaamse Waterweg nv start in de week van 29 januari 2024 met de vernieuwingswerken aan de linkeroever van het kanaal naar Charleroi. Het huidige project omvat de vernieuwing van ongeveer 90 meter linkeroever, gelegen tussen de oevermuur van de Molens van Ruisbroek en de voetgangersbrug aan de Vaartstraat. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een tijdelijke omleiding. Tijdens de werken is het jaagpad op linkeroever onderbroken voor voetgangers en fietsers. We voorzien een tijdelijke omleiding en ook het jaagpad op de rechteroever blijft volledig toegankelijk. Het einde van de werken is voorzien tegen het einde van 2024.

In een volgende fase starten we met vernieuwingswerken aan de oever ter hoogte van de voetgangersbrug aan de Vaartstraat. De vergunningsaanvraag voor deze zone loopt in 2024. We hopen te starten in 2025. In een derde fase werken we aan milieuvriendelijke oevers in deze regio.