Onze ambitie

Halle en het kanaal naar Charleroi … het zijn twee handen op één buik.  Halle leeft langs en met het kanaal.  Het bepaalt mee de identiteit en de beleving van de stad.  Het kanaal is immers een aangename vertoefplaats voor heel wat flanerende bewoners, joggers, fietsers of vissers maar anderzijds deelt het de stad ook in twee stadsdelen.  Bruggen zijn dan ook kenmerkend en cruciaal voor de leefbaarheid van Halle.

De opwaardering van het kanaal naar Charleroi heeft een directe impact op de bestaande bruggen in Halle.  Zo moeten alle bruggen worden vervangen door nieuwe exemplaren om op termijn schepen met drie containerlagen te kunnen laten voorbijvaren (een vrije hoogte van 7,20 meter).  De spoorwegbruggen over het kanaal vormen daarbij echter een belemmering.  Omwille van de normen voor hellingen bij de hogesnelheidslijn kon bij de aanleg van de spoorwegbruggen de vereiste vrije hoogte over het kanaal niet bereikt worden.  Daarom is een verdieping van de kanaalbodem en een verlaging van het waterpeil tussen de sluizen van Halle en Lembeek noodzakelijk geworden.  En de verlagingen van de kanaalbodem en het waterpeil impliceren dan weer op hun beurt de vervanging van de duiker van de Zenneduiker onder het kanaal en de aanleg van nieuwe sluizen in Halle en Lembeek ...

    

W&Z is zich ten volle bewust dat de aanpassingswerken aan het kanaal en de vervanging van de bruggen impact hebben op het dagelijkse leven en werk van alle Hallenaren.  W&Z is bij haar keuzes dan ook niet over één nacht ijs gegaan.  Vele jaren studiewerk en overleg is aan ons voorstel voorafgegaan.  Finaal werden de algemene principes voor de opwaardering van het kanaal in Halle vastgelegd in een protocol tussen W&Z en het stadsbestuur dat beide partijen op 5 juni 2014 ondertekenden.

 

Vier stadsbruggen, één verhaal

De bruggen bepalen in grote mate de verkeersafwikkeling in en rond de stad: de huidige Bospoortbrug en de sasbrug (Nederhembrug) zijn op dit ogenblik de twee enigste verbindingen tussen het stadscentrum en de Sint-Rochuswijk, Buizingen en het verder gelegen Rodenem en Essenbeek.

Beide bruggen voldoen niet meer aan de huidige vereisten voor de scheepvaart, de veiligheid voor  voetgangers en fietsers noch de intensiteiten van het drukke autoverkeer.  Bovendien is de oversteekbaarheid van het kanaal in het stadscentrum op dit ogenblik beperkt tot slechts deze twee bruggen.  Hoog tijd dus om deze bruggen aan te pakken!

In eerste instantie zal De Vlaamse Waterweg nv een bijkomende voetgangersbrug (Klarabrug) aanleggen over het kanaal in het verlengde van de huidige voetgangersbrug over de sporen.  Daarna wordt er werk gemaakt van de aanleg van een nieuwe vaste brug boven de zwaaikom (Zuidbrug) en de vervanging van de Bospoortbrug door een nieuwe beweegbare brug.  De nieuwe Bospoortbrug zal voorbehouden worden voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.  Het auto- en vrachtverkeer zal afgeleid worden naar de Zuidbrug. Tenslotte zal de huidige sasbrug vervangen worden door een nieuwe elegante Nederhembrug.  Daarna komen de bruggen buiten het stadscentrum aan de beurt, zoals de Malheidebrug en de sasbrug in Lembeek.

Alles bij elkaar komt dit neer op een verdubbeling van de oversteekmogelijkheden over het kanaal in het stadscentrum en wordt de ruimte voor voetgangers en fietsers maar liefst tot vier maal toe verbreed.

Natuurlijk moeten deze bruggen technisch tiptop in orde zijn.  Maar dit is niet voldoende voor De Vlaamse Waterweg nv.  We willen dat ze ook mooi zijn en een hoge architecturale hedendaagse kwaliteit uitstralen! 

Hoewel de vier nieuwe stadsbruggen elk een andere functie zullen hebben, wordt naar een eenheid van architectuur toegewerkt.  Zo worden al deze bruggen in staal gemaakt en krijgen heel wat details dezelfde afwerking.  Een eenheid in verscheidenheid dus.

  • Door de grote overspanningen wordt staal het basismateriaal van de bruggen.  Dit heeft als voordeel dat de bruggen heel slank zullen zijn.  Bovendien kunnen heel wal brugelementen als prefab-constructies aangevoerd worden, wat tijd zal besparen tijdens de werken op het terrein.
  • Op de Zuidbrug en de Nederhembrug wordt de rijbaan afgewerkt in asfalt. De fiets- en voetpaden krijgen een kunstharsafwerking in een kleur afgestemd op de omgeving.  Dezelfde kunstharslaag gebruiken we ook voor de afwerking van de Bospoortbrug en de Klarabrug.
  • De bruggen worden 's avonds mooi verlicht met duurzame led-sfeerverlichting.
  • En dan zijn er nog de betonnen landhoofden. Door een specifieke afwerking krijgen ook zij een eigen identiteit.

De metamorfose van de kaaien

Niet enkel de bruggen worden aangepakt, ook de kanaalomgeving krijgt een grondige facelift.  Zo wordt de Graankaai omgetoverd tot dé ruimte voor wandelaars en fietsers.