De bestaande Bospoortbrug

De geschiedenis van de Bospoortbrug is al even oud als deze van het kanaal zelf.  Immers werd bij de aanleg van het oorspronkelijke kanaal, ter hoogte van het bestaande Hotel Les Eleveurs, een brug voorzien die de verbinding vormde tussen de gehuchten op de rechteroever en het stadscentrum op de linkeroever.

In de loop der tijden heeft de Bospoortbrug heel wat gedaantewisselingen gekend.  De brug moest telkenmale het gabarit van het kanaal aangepast werd, volledig vervangen worden door een langere brug.

     

  

De Bospoortbrug in het begin van de negentiende eeuw.

 

  

De Bospoortbrug in de jaren 1930

Op 17 mei 1940 om 4 uur 's nachts begonnen de Britten de bruggen over het kanaal één voor één op te blazen. Ze wilden hiermee de opmars van de Duitsers stoppen. Bij het opblazen van de Bospoortbrug werd echter een overdreven grote lading springstof gebruikt.  Voor het opblazen van een brug in Lembeek hadden de Britten nl. vier pogingen nodig gehad vooraleer de brug instortte. Deze keer wilden ze zeker van hun stuk zijn en snel te werk gaan tegen de oprukkende Duitsers.  De Bospoortbrug werd opgeblazen langs de kant van de stad  waarbij het brugdek in het water viel.  Het landhoofd aan de kant van de sporen bleef intact. 

Duitse soldaten bouwden echter vrij snel een noodbrug in de plaats.  Al snel begon men ook aan de bouw van een definitievere stevigere brug.  Daarbij heeft men het kanaal volledig laten  leeggelopen. Die stevigere brug bestond uit stalen balken en een houten brugdek.  Ze bleef uiteindelijk nog tien jaar in gebruik.  In 1955 werd de brug afgebroken en helemaal herbouwd in beton.  De brug werd daarbij 60 cm hoger gelegd dan de vorige.

Tijdens inspectiewerkzaamheden in 2010 werden stabiliteitsproblemen vastgesteld aan het oude betonnen brugdek.  Daarop werd de brug voor een aantal maanden afgesloten voor het verkeer.  In maart 2011 werd het problematische betonnen brugdek uitgebroken en vervangen door een nieuwe stalen brugdek.  Door de aanwezigheid van de vele nutsleidingen onder de voetpaden van de brug konden deze voetpaden niet op korte termijn afgebroken worden.  Daarom werden de voetpaden onderaan verstevigd.

Vervanging van de Bospoortbrug

De bestaande Bospoortbrug heeft haar beste tijd gehad en is aan vervanging toe. De bestaande Bospoortbrug zal helemaal afgebroken worden. Op exact dezelfde locatie bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een breedte van 7 meter, exclusief voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De nabijgelegen Baileybrug blijft tijdens de werken beschikbaar voor voetgangers en fietsers.

De nieuws Bospoortbrug wordt een tafelbrug die verticaal omhoog komt wanneer er grote schepen moeten passeren. De brug opent en sluit op ongeveer 7 à 8 minuten. De Baileybrug blijft op die momenten toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Door de brugverhoging kunnen op termijn schepen met 3 lagen containers passeren. 

Op rechteroever bouwen we een verlaagd jaagpad met een toegangshelling richting Stationsplein. We voorzien een aansluiting van de Graankaai met het Stationsplein. De oevers worden afgewerkt met prefab metselwerk. Op linkeroever werken we de oevers af op dezelfde manier. De brug sluit aan op de bestaande niveaus. 

De bouw van de nieuwe Bospoortbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. We maken van de situatie gebruik om de kanaalzone voor te bereiden op de toekomst. Zo kunnen de brug en omgeving de volgende 100 jaar dienen.

 

De voorbereidende werken zijn intussen afgerond. Vanaf mei 2024 starten de infrastructuurwerken op het terrein. 
 

• Januari ‘24 – juni ‘24: Grondonderzoek + studie
• Mei ‘24 – juli ‘24 : Baileybrug verplaatsen
• Aug ‘24 – sept ‘26: Bouw nieuwe brug + oevermuren + toegangshellingen

  → grondwerken, betonwerken,   afbraakwerken,   rioleringswerken, elektromechanische werken   en wegeniswerken

• Nog te bepalen: Afbraak Bospoortbrug

De Baileybrug blijft toegankelijk voor voetgangers en fietsers tijdens de werken aan de Bospoortbrug. Ze wordt wel 20 meter meer noordelijk geplaatst om ruimte te maken voor de werken. Er komt nieuwe beplanking en de brug wordt verhoogd en krijgt een nieuwe aanrijhelling en trappen.

De Willamekaai wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Basiliekstraat. Ze blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. 

De as Suikerkaai - Basiliekstraat blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, maar over één rijstrook. Dit wordt geregeld met verkeerslichten. 

De omleiding voor het jaagpad op rechteroever wordt momenteel nog onderzocht.