Misiabrug: ingehuldig en opengesteld

09/07/2022 - Zes maanden vroeger dan gepland is de nieuwe Zuidbrug in Halle klaar om opengesteld te worden voor verkeer. Vandaag werden de boogbrug over het Kanaal naar Charleroi en de brug over de spoorweg onder ruime belangstelling plechtig ingehuldigd. “De brug vormt een nieuwe verbinding die de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal in Halle enorm verbetert. Tegelijk laat de doorvaarthoogte van de brug scheepvaart met drie containerlagen toe. Een enorme troef voor watergebonden transport op het kanaal”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De Halse reuzen en het Halse Duivelsbier mochten bij deze gebeurtenis niet ontbreken.

De nieuwe boogbrug over het Kanaal naar Charleroi in Halle is klaar. Ook de brug over de spoorweg en de Vogelpers zijn afgewerkt, waardoor het volledige project ruim een half jaar voor de aangekondigde datum in gebruik kan genomen worden. Onder ruime belangstelling van de projectpartners, omwonenden en pers hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts, burgemeester Marc Snoeck en bevoegd schepen Bram Vandenbroeck vandaag het lintje doorgeknipt. Daarmee gaven zij het startschot om het nieuwe tracé open te stellen voor het verkeer. Zaterdagochtend 9 juli kan je het eerste verkeer over de brug zien rijden.

Het Hals stadsbestuur gaf de nieuwe boogbrug toepasselijk de naam Misiabrug, vernoemd naar Misia Godebska, de kleindochter van de Halse cellist François Servais waarvan de villa uitkijkt op de Vogelpers en de stadskern van Halle.

Op maat van de moderne binnenvaart

De bouw van de Misiabrug kadert in de opwaardering van het kanaal en de aanpassingen aan de nauwe doortocht in Halle. “Het Kanaal naar Charleroi voldoet niet meer aan de hedendaagse noden.”, zegt Chris Danckaerts gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Met de bouw van de Misiabrug boven de zwaaikom is een eerste stap gezet in het verhogen van de bruggen over het kanaal. Het project was technisch een hele uitdaging, want naast het kanaal moesten we ook twee spoorlijnen overbruggen. Ik kan met enige trots zeggen dat het ons ruim binnen de vooropgestelde timing is gelukt.”

Met de bouw van de Misiabrug is een eerste stap gezet in de opwaardering van het kanaal. Op termijn is het de bedoeling om de andere oevers te vernieuwen en nieuwe sluizen in Halle en Lembeek te bouwen. Op deze manier beoogt De Vlaamse Waterweg het kanaal een nieuw elan te geven en klaar te maken voor een toekomst op maat van de moderne binnenvaart. “Het goederentransport over de Vlaamse wegen heeft een verzadigingspunt bereik”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Transport over het water is een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtvervoer. Om meer verkeer via het water mogelijk te maken en van het Kanaal naar Charleroi een belangrijke Europese transportroute te maken, moeten we investeren in hogere bruggen en een bredere vaargeul die tegelijk de leefbaarheid van de kanaalomgeving verbeteren. En dat is precies wat we hier hebben gedaan.”

Vlotter verkeer rondom het stadscentrum

Ook het Halse stadsbestuur is tevreden met de Misiabrug. Ze garandeert een vlotte verbinding tussen het Bevrijdingsplein en de stationsomgeving aan Sint-Rochus. Ze sluit aan op de nieuwe Zennebrug ter hoogte van de René De Boecklaan en landt op de Vogelpers. Dankzij een reeks ondersteunende verkeersmaatregelen zullen alle weggebruikers deze belangrijke verkeersas optimaal kunnen benutten, terwijl het stadscentrum zo veel mogelijk wordt ontlast van doorgaand verkeer. Zo levert zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad.

Burgemeester Marc Snoeck: "De Misiabrug verbindt het Bevrijdingsplein met Sint-Rochus en de stationsomgeving, en zal dus één van de belangrijkste verkeerswegen in Halle worden. Met de Misiabrug realiseren we eindelijk de definitieve en duurzame verbinding tussen de Sint-Rochuswijk en het centrum van onze stad". Naast gemotoriseerd verkeer hebben ook fietsers en voetgangers toegang tot de brug. Langs beide zijden is er een veilig afgescheiden gemengd fiets- en voetpad.”

Afsluiten en vervangen van de Bospoortbrug

Nu de Misiabrug klaar is wordt de Bospoortbrug ook meteen afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer (auto’s, vrachtwagens en bussen). De Bospoortbrug is immers aan het einde van haar levensduur. De Vlaamse Waterweg bereidt inmiddels de vervanging van de Bospoortbrug door een nieuwe moderne beweegbare brug voor die zal voorbehouden worden voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. De aanbesteding en de aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze nieuwe brug zijn dit najaar gepland.

Groenaanleg en boscompensatie

Om de aanleg van de Misiabrug mogelijk te maken werd in 2018 een deel van het bos tussen het kanaal en de spoorweg over een oppervlakte van 0,96 hectare gerooid. De rooi van dit bos werd gecompenseerd door de aanplanting van een gloednieuw bos met een oppervlakte van 1,5 hectare in Lembeek langs de Zenne dat al goed opschiet. Maar ook het terrein rond de Misiabrug zal weer een vertrouwd groen natuurbeeld krijgen door het aanplanten van inheems bosgoed. Om alle kansen te geven op een gezonde en snelle groei van dit bosgoed zal de aanplant ervan pas in het najaar 2022 gebeuren. In afwachting hiervan werd het terrein ingezaaid met een bloemenmengsel.

Kenmerken van de Misiabrug

De lengte van de boogbrug bedraagt 113 meter;
De minimale nuttige breedte van de boogbrug bedraagt 15 meter;
De hoogte van de bogen bedraagt 13,80 meter;
Tussen de bogen en de zijdelingse hoofdliggers werden in totaal 40 hangers geplaatst;
Het stalen frame van de boogbrug weegt 837 ton;
De brug over de sporen bestaat uit 21 voorgespannen betonnen liggers van circa 41 meter lang;
Tussen de Vogelpers en de Zennebrug werden over een afstand van 400 m  twee gemeenschappelijke fiets- en voetpaden van 2,50 meter breed en twee rijstroken van 3,20 meter breed aangelegd;
Langs de rijweg en op de bruggen werden milieuvriendelijke openbare LED-verlichting geïnstalleerd. En ’s avonds zullen voortaan de bogen en de hangers van de boogbrug ook nog eens mooi verlicht worden met een zachte LED-sfeerverlichting.
Op linkeroever werd aan de zwaaikom over een afstand van 84,7 m een nieuwe verticale oevermuur gebouwd. Op de rechteroever werd over een afstand van 368 m verbreed met een nieuwe verticale oevermuur. Deze oevermuren bestaan uit betonnen secanspalen en grondankers die geboord werd in de rots.
Op de rechteroever werd een nieuw breed jaagpad van 4 meter aangelegd die dienst zal doen als fietssnelweg F20 en kreeg het bestaande jaagpad tussen de Misiabrug en de spoorwegbruggen over het kanaal een nieuwe toplaag.

Kostprijs

De Vlaamse Waterweg nv investeerde ruim 16 miljoen euro in de bouw van de Misiabrug over het Kanaal naar Charleroi en de overbrugging van de sporen.

Opwaardering van het Kanaal naar Charleroi

De bouw van de Misiabrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. Transport over het water is namelijk een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtwagenvervoer. Samen met de lokale besturen willen we de werken bovendien aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren met nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurlijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant.