Timing werken Bospoortbrug is bekend

Tijdens een infoavond op 19 maart in het Stadhuis van Halle werden de plannen voor de nieuwe Bospoortbrug uit de doeken gedaan door De Vlaamse Waterweg nv. De bestaande Bospoortbrug heeft haar beste tijd gehad en is aan vervanging toe. De bestaande Bospoortbrug zal helemaal afgebroken worden. Op exact dezelfde locatie bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een breedte van 7 meter, exclusief voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De nabijgelegen Baileybrug blijft tijdens de werken beschikbaar voor voetgangers en fietsers, maar wordt tussen mei en juli 2024, 20 meter meer naar het noorden geplaatst.

De nieuwe Bospoortbrug wordt een tafelbrug die verticaal omhoog komt wanneer er grote schepen moeten passeren. De brug opent en sluit op ongeveer 7 à 8 minuten. De Baileybrug blijft op die momenten toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Door de brugverhoging kunnen op termijn schepen met 3 lagen containers passeren. 

Op rechteroever bouwen we een verlaagd jaagpad met een toegangshelling richting Stationsplein. We voorzien een aansluiting van de Graankaai met het Stationsplein. De oevers worden afgewerkt met prefab metselwerk. Op linkeroever werken we de oevers af op dezelfde manier. De brug sluit aan op de bestaande niveaus. De infrastructuurwerken aan de oever, de toegangshelling en de nieuwe brug vinden plaats tussen augustus 2024 en september 2026. De datum voor de afbraak van de oude Bospoortbrug moet nog worden bepaald.

De Willamekaai wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Basiliekstraat. Ze blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De as Suikerkaai - Basiliekstraat blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, maar over één rijstrook. Dit wordt geregeld met verkeerslichten. De omleiding voor het jaagpad op rechteroever wordt momenteel nog onderzocht.

De bouw van de nieuwe Bospoortbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. We maken van de situatie gebruik om de kanaalzone voor te bereiden op de toekomst. Zo kunnen de brug en omgeving de volgende 100 jaar dienen.