Situering project Misiabrug

        

 

Aanleg van de Misiabrug (voorheen de Zuidbrug)

Met de Misiabrug (voorheen de Zuidbrug) is een nieuwe verbinding aangelegd tussen de René Deboecklaan/Suikerkaai enerzijds en de Vogelpers/Sint-Rochusstraat anderzijds.  Op termijn wordt immers de nieuwe Bospoortbrug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

De aanleg van de Misiabrug boven de zwaaikom was geen sinecure.  Er moest namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar eveneens de spoorlijnen L94 en L96.

Wat houdt deze Misiabrug-verbinding precies in?

  • de aanpassing van de oevers en de jaagpaden nabij de zwaaikom
  • de aanpassing aan de wegenis van de Vogelpers
  • de aanleg van de overbrugging van de spoorlijnen L94 en L96
  • de aanleg van nieuwe wegenis op de rechteroever van het kanaal
  • de aanleg van de boogbrug over het kanaal
  • de aanpassingen aan de wegenis en aansluiting met de René Deboecklaan en de Suikerkaai
  • ook heeft de stad Halle de Zennebrug in de René Deboecklaan vervangen door een nieuwe bredere brug

De voetgangers en fietsers krijgen op dit Misiabrug-tracé heel wat ruimte.  Zo is aan beide kanten van de rijweg, afgescheiden door een haag, een gemengd voet- en fietspad van 2m50 aangelegd en werden aan beide oevers aansluitingspunten voorzien naar de jaagpaden.

De ontsluiting van de KMO-zone Denayer-Auvicom-Van Marcke werd aangepast met de aanleg van een nieuwe zachte bocht naar de Suikerkaai. 

   

Grondplan tracé Misiabrug

 

Simulatiebeeld met zicht op de Vogelpers en de KMO-zone

 

Simulatiebeeld met zicht vanop de Suikerkaai

 

Simulatiebeeld met zicht vanuit de René Deboecklaan

 

    

Simulatiebeeld Zennebrug - Misiabrug - bocht Suikerkaai (© stad Halle)

 

Simulatiebeeld Zennebrug - Misiabrug - bocht Suikerkaai (© stad Halle)

 

Nieuw bossen naast de Misiabrug en nabij het kasteelpark van Lembeek 

Voor de bouw van de bruggen over het kanaal en de spoorweg moest een bosje van 0,96 hectare gerooid worden.  Deze rooi wordt gecompenseerd door de aanplant van een nieuw en dubbel zo groot bos (1,92 hectare).  Een deel (0,42 hectare) zal in het najaar 2022 rond Misiabrug aangeplant worden. Maar het overgrote deel (1,5 hectare) werd op gronden van de Vlaamse overheid aangelegd in Lembeek langs de Zenne en het kasteelpark van Lembeek.

De werken zijn sneller klaar dan gepland. Het volledige tracé tussen de Zennebrug en de Vogelpers wordt op zaterdagochtend 9 juli 2022 opengesteld voor alle verkeer. Op dat ogenblik wordt ook meteen de Bospoortbrug afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Auto's, vrachtwagens en bussen zullen voortaan de Misiabrug moeten gebruiken voor de oversteek van het kanaal ten zuiden van het centrum van Halle. De Misiabrug is ook toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Nieuwe circulatieplannen

De stad heeft nieuwe circulatieplannen uitgewerkt die vanaf zaterdag 9 juli 2022 van kracht zijn. Er verandert nl. heel wat in de omgeving van de Misiabrug en de aanpalende straten.

Meer informatie over de nieuwe circulatieplannen: https://www.halle.be/misiabrug

De werken zijn afgerond waardoor de Misiabrug op 9 juli 2022 opengesteld zal worden voor alle verkeer.